Korfbal opět součástí výuky netradičních her na VUT v Brně

Ve čtvrtek 4. dubna se na Vysokém učení technickém v Brně opět po roce uskutečnila korfbalová hodina. Každý semestr si studenti můžou zvolit předmět netradičních her, který garantuje magistra Michaela Bátorová z Centra sportovních aktivit VUT. Paní Bátorová každým rokem zve zástupce Českého korfbalového svazu na prezentaci korfbalu studentům na tento předmět netradičních her. A včera se sešla početná skupina 19 studentů, přičemž 2 z nich byli dokonce zahraniční studenti z programu Erasmus+. V průběhu této hodiny si studenti postupně vyzkoušeli střelbu na koš, Korfbal 4, střelbu penalty a donášky a také tradiční zónový korfbal. Na překvapení vyučujícího lektora Školního korfbalu Petra Bušíka se studentům nakonec víc líbil tradiční zónový korfbal. Po skončení této hodiny navrhla samotná paní Bátorová zapojení korfbalu do nabídky sportů jako samostatného předmětu CESA VUT pro příští akademický rok. Uvidíme, jestli se to povede a jaký bude další zájem studentů a studentek brněnské techniky.


Komentáře

komentáře Disqus