Založení nového klubu

Startovací balíček -  Jak začít s korfbalem?

1)   Jak Vám může pomoci Český korfbalový svaz

Český korfbalový svaz  (web: www.korfbal.cz) připravil pro nově vznikající kluby následující balíček (viz níže) sportovního vybavení a metodické pomoci. Vybavení je možné si pořídit hned (koupit) nebo si jej půjčit na dobu 6 měsíců (a poté jej vrátit či odkoupit).

a)   Sada košů na korfbal

 • 2 podstavce
 • 2 tyče délky 3,5 metru (žákovské varianty 3m a 2,5m na požádání)
 • 2 plastové obroučky

 

b)   Míče Mikasa na korfbal

 • 2 míče velikosti 5 (pro seniorské a juniorské kategorie)
 • (žákovské míče velikosti 4 na požádání)

 

c)   Základní metodika

 • základní metodická brožura pro trenéry korfbalu
 • pravidla korfbalu

 

d)   Trenér, kouč

 • poskytnutí služeb Top trenéra na dvouhodinový blok tréninků jedenkrát měsíčně po dobu 4 měsíců (či dle dohody)
 • možná účast na školeních trenérů či rozhodčích pořádaných ČKS

 

2)   Jak založit nový klub (oddíl)

Právní status

 1. občanské sdružení
 2. oddíl stávajícího klubu

Pokud jste minimálně 3 jednotlivci (z nichž alespoň jeden zletilý), můžete založit nový oddíl nebo klub. V případě nového oddílu v rámci stávajícího více-oborového právního subjektu – tělovýchovné jednoty (TJ) nebo sportovního klubu (SK) je postup jednodušší.

 

Postup:

   1.      Kontaktujte výbor TJ (SK) a prostudujte si znění stanov TJ (SK). Tam by měl být popsán mechanizmus vzniku nového oddílu. Pokud není, podejte písemnou žádost k výboru TJ (SK).

   2.      Ve většině TJ (SK) rozhoduje o vzniku nového oddílu valná hromada (konference, členská schůze) delegátů nebo všech členů. Po schválení tímto orgánem je oddíl funkční. Protože většinou oddíl nemá vlastní právní subjektivitu, za oddíl jednat v právních a obchodních vztazích je oprávněn výbor TJ (SK), resp. jeho zmocněný zástupce.

 

Nový klub

Složitější je postup v případě vzniku samostatného jednooborového klubu. Bude se jednat o právní subjekt - občanské sdružení, vzniklé v souladu se zákonem č.83/1990 Sb. Je třeba vědět, že kromě sportovní činnosti klub vykonává i související hospodářskou činnost a musí o tom vést zákonem předepsané účetní (zákon č.563/1991 Sb.) a daňové sestavy (zákon č.337/1992 Sb.).

 

Postup:

   1.      Založit nový klub mohou minimálně 3 jednotlivci (z nichž alespoň jeden zletilý). Nejprve musí být svolána přípravná schůze ke vzniku nového klubu. Na ní je zvolen přípravný výbor, který bude zastupovat a jednat při vzniku nového klubu. Je třeba pořídit zápis a zejména vytvořit stanovy nového klubu. Stačí velmi stručná verze, která obsahuje alespoň název klubu, sídlo klubu, hlavní předmět činnosti (např. sportovní nevýdělečná činnost), orgány klubu (např. valná hromada, výbor klubu a jeho funkční složení, revizor klubu) a způsob jejich ustavování, kdo je oprávněn za klub jednat v právních a obchodních vztazích (např. předseda klubu), zásady hospodaření klubu a závěrečnou informaci, že stanovy v tomto znění přijala přípravná schůze klubu a datum přijetí. Podrobnější verzi stanov lze vypracovat později jako doplnění nebo změnu stanov (a samozřejmě ji znovu zaregistrovat u MV ČR).

   2.      Přípravný výbor odešle (předá) návrh na registraci sdružení a stanovy na Ministerstvo vnitra ČR, Úsek sdružování. Podrobný návod najdete na stránkách MV ČR.

   3.      Pokud MV ČR neshledá na stanovách nic odporujícího zákonům ČR, či nedostačující údaje, stanovy zaregistruje a zašle zpět orazítkované. Den registrace je zároveň dnem oficiálního vzniku klubu.

   4.      Přípravný výbor svolá ustanovující schůzi (valnou hromadu) všech členů nového klubu a ta zde zvolí konkrétní osoby do orgánů klubu. Dále případně pořídí zápis o tom, kdo bude spravovat účet klubu (vyžadují to banky).

   5.      Klub se přihlásí na příslušný krajský Český statistický úřad, kde obdrží své IČO (pokud jej nepřidělí již MV ČR). Podrobný návod najdete na stránkách jednotlivých krajských ČSÚ.

   6.      Klub se přihlásí na příslušný regionální Finanční úřad.

   7.      Klub se přihlásí na příslušné regionální sdružení Český svaz tělesné výchovy.

   8.      Klub se přihlásí na Český korfbalový svaz (ČKS).

 

Další důležité informace

 1. Na stránkách ČUS (www.cuscz.cz), dříve ČSTV, v sekci Zdroje informací pro Vás, odkaz Informace pro sdružené subjekty najdete řadu užitečných informací pro založení klubu a jeho správu, mj:
 2. Vzor stanov
 3. Provádění změny stanov
 4. Vzory různých oznámení
 5. Vzory vnitřních směrnic
 6. Ekonomické formuláře

 

3)   Jak financovat nový klub (oddíl)

 1. Financování z řad členů tedy členské příspěvky
  Čistě financované z příspěvků členů klubu
 2. Financovaní z grantů měst a krajů
  Každé město a kraj má své grantové programy, kde mohou subjekty žádat o dotace. Většinou se uzavírají ke konci kalendářního roku. Tyto granty mají ve většině případů největší zaměření na mládež a prevenci drog.
 3. Financování od sponzorů a partnerů. Jedná se o spolupráci s firmami. Největší šance je samozřejmě tam, kde má klub nějaké své známe, ale i tak musí mít co nabídnout…např. logo a povídání sponzora na klubovém webu, uvedení jména v novinách v článcích o klubu, logo v hale při utkáních, na dresech apod.
 4. Najít si marketingovou společnost, která dělá fundraising a s ní podepsat smlouvu. Sežene sponzory, partnery, peníze za určitou provizi.

 

4)   Důležité kontakty a odkazy

                www.korfbal.cz                  www.ikf.org

                sekretariát ČKS:                Ing. Tomáš Voda               [email protected]

                předseda ČKS:                  Ing. Daniel Valeš               [email protected]

                místopředseda ČKS:         Ing. Lukáš Filip                  [email protected]