Aplikace

Popis aplikace:

KAP je oficiální aplíikace Českého korfblaového svazu z.s. který je také garantem obsahu. V aplikaci je možné najít články, přehledy, výsledky, statistiky, informace o hráčích, družstvech a soutěžích, včetně aktualit a novinek.

 

Náhled aplikace:

      

 

Možnost stažení aplikace:

Verze pro Android zde

Verze pro starší OS Android zde

Google Play Logo | Symbol, History, PNG (3840*2160) 

Verze pro iOS zde

App Store logo and symbol, meaning, history, PNG

 

 

Kontakt pro hlášení problémů:

Manager projektu - Tomáš Voda - [email protected]
 

Zpracováním osobních údajů:

  1. Používáním aplikace KAP udělujete souhlas Českému korfbalovému svazu, se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 , IČ: 45245363, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 2244 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, email, telefonní číslo….

  2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem provozování webové aplikace KAPP. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu uděleného souhlasu.

  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé.

  5. Podle Nařízení máte pravo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Žádost o vymázání údajů:

 

Žádost o vymazání z databáze je nutné odeslat na e-mail [email protected]. Vzor žádosti:

Vážení, Jméno a píjmení, adresa, telefon a e-mail žádám, abyste vymazali mé osobní údaje ze všech databází, které vedete.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruní podpis)