Komise ČKS


Disciplinární komise     [email protected]

Lucie Šebelová

Martin Lužný

Petr Pešák

Zdeněk Snášel

Zápisy z jednání komise:

 

Komise rozhodčích     [email protected]

Lukáš Filip

Lukáš Pazourek

Pavel Minarčík

Milan Schwarz

Alexander Vyroubal

Zápisy z jednání komise:

 

Marketingová komise     [email protected]

Josef Valenta

Martin Žák

Tomáš Buriánek

Jana Kolajová

Jan Toufar

Tomáš Hák

Barbora Anna Filipová

Vojtěch Ošťádal

Brian Koppelaar

Zápisy z jednání komise:

 

Matriční komise     [email protected]

Martina Klacková

Zuzana Maňáková

Roman Musialek

Jana Kohoutová

Zápisy z jednání komise:

Revizní komise

Radek Jarosch

Zuzana Kášková

Tomáš Ziegler

 

Sportovně-technická komise     [email protected]

Lukáš Filip

Vlastimil Krejčí

Pavlína Štěpánová

Matyáš Mazour

Zápisy z jednání komise:

Trenérsko-metodická komise     [email protected]

Vít Hovorka

Ivo Kracík

David Konečný

Jakub Máša

Jiří Podzemský

Klára Zábojová

Zápisy z jednání komise

  • Zápis z jednání Trenérsko-metodické komise 02/2023 - Současně s přípravným soustředěním hráčů narozených převážně v roce 2011 proběhl ve dnech 18. a 19. listopadu 2023 v Kutné Hoře trenérský seminář. Hlavní tématem semináře bylo vedení tréninkových jednotek dětí s odlišnou úrovní dovedností a trénování základních technik. Na soustředění působili děti z celé republiky, kterým se věnují jiní a jinak zkušení trenéři. V rámci semináře byl kladen zřetel na individuální a organizační schopnosti dětí vzhledem z povaze jejich hry. Společnou analýzou pak byly zaznamenávány shledané rozdíly.
  • Zápis z jednání Trenérsko-metodické komise 01/2023