Činnost

 

Základním posláním a cílem činnosti ČKS je péče o všestranný rozvoj korfbalu v ČR a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně, jakožto veřejně prospěšná činnost.

Své poslání uskutečňuje ČKS zejména tím, že:

  1. rozvíjí korfbal a organizuje korfbalové soutěže na území ČR, spolupodílí se na vytvoření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní stupně s cílem zabezpečit klubovou a státní reprezentaci dospělých i mládeže,
  2. zastupuje zájmy českého korfbalu v mezinárodních sportovních organizacích, je představitelem českého korfbalu ve všech jeho formách a všech věkových kategoriích na území ČR,
  3. zastupuje a hájí zájmy českého korfbalu před státními orgány ČR i před orgány územní samosprávy,
  4. napomáhá při zajišťování materiální a finanční základny pro rozvoj korfbalu, za kterýmžto účelem může rozvíjet také hospodářskou činnost a může mít účast v jiných právnických osobách,
  5. vydává vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje korfbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží.

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2022

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2021

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2020

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2019

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2018

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2017

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2016

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2015

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2014

Zpráva o činnosti Českého korfbalového svazu rok 2013


Zpráva o výsledcích státní reprezentace a vyhodnocení péče o talentovanou mládež za rok 2023

Zpráva o výsledcích státní reprezentace a vyhodnocení péče o talentovanou mládež za rok 2022


Činnost Českého korfbalového svazu je podporávana neinvestičními dotačními tituly Národní sportovní agentury.