Pravidla

Korfbal je jediný smíšený týmový míčový sport na světě. Nizozemský učitel Nico Broekhuijsen vytvořil korfbal a jeho základní pravidla na počátku 20. století tak, aby umožnil chlapcům i dívkám zážitek ze společné hry. Korfbalové týmy jsou proto složené z žen a mužů, kteří mají rovnocenné herní podmínky a role.

Pravidla korfbalu jsou založena na rovnosti a spolupráci, jako na výchozích postulátech. Tým tvoří osm hráčů – čtyři ženy a čtyři muži. Koše jsou umístěné uvnitř hrací plochy, což umožňuje střelbu z kteréhokoliv úhlu. Hráči, rozdělení na čtveřice, plní útočné nebo obranné role, po dvou vstřelených koších se útočníci a obránci vymění. Hráči mohou bránit pouze protihráče stejného pohlaví a ve hře je zakázáno jakékoli násilí.

 

Průběh utkání

Na začátku utkání týmy postaví své hráče do obou zón – obranné a útočné. V každé zóně má příslušné družstvo 4 útočníky a 4 obránce.  Postavení hráčů v zónách se mění vždy po dosažení dvou košů. Z útočníků se stávají obránci a z obránců útočníci. Tato změna proběhne v momentě přeběhnutí půlící čáry.

 

Přestupky

Přestupky lze jednoduše rozdělit na technické a fyzické. Technickým přestupkem proti pravidlům korfbalu je běh, chůze či driblování s míčem, hra míče nohou od kolene dolů.  Nelze hrát s míčem vně hrací zóny (v autu), držet se stojanu koše nebo s ním jakkoliv hýbat.

Fyzickým přestupkem je vyražení, braní a tahání míče z rukou soupeře, strkání a držení protihráče, úder do míče pěstí. Dále je zakázáno bránit soupeře opačného pohlaví a bránit soupeře, který je již bráněn jiným hráčem.

 

Bráněná střelba

Jedním z pravidel, kterým se korfbal zásadně liší od jiných sportů, je tzv. bráněná střelba. Útočník nesmí vystřelit v momentě, kdy mezi ním a košem je postaven obránce, která alespoň jednou rukou aktivně brání míč. Vzdálenost od útočníka je maximálně na délku paže, obránce musí mít oční kontakt s míčem. Toto pravidlo stírá výškové rozdíly mezi obráncem a útočníkem.

 Za uvedené přestupky je družstvo potrestáno penaltou, volným hodem, či ztrátou míče.

 

Věkové kategorie

Věkové kategorie jsou stanoveny Soutěžním řádem Českého korfbalového svazu s ohledem na fyzické a mentální dispozice hráčů a s ohledem na strukturu mezinárodních soutěží. Pro každou kategorii jsou stanoveny výjimky a specifika, týkající se rozměru hrací plochy, hrací doby, velikosti košů a míče.

 

Věk

Koš

Míč

Minižáci

6-10 let

2,5 metru

Velikost 4

Mladší žáci

11-13 let

3,0 metru

Velikost 5

Starší žáci

14-16 let

3,5 metru

Velikost 5

Dorostenci

17-19 let

3,5 metru

Velikost 5

Senioři

20 let a starší

3,5 metru

Velikost 5

V místech a oblastech, kde jsou pro to podmínky, mohou být v žákovských kategoriích organizovány soutěže pro jednotlivé třídy základních škol.

 

Hrací doba

Standardní hrací doba utkání je 2 x 25 minut s přestávkou trvající maximálně 10 minut. Hrací doba žákovských utkání a turnajů je zkrácena s ohledem na věk hráčů a organizaci turnajů. Hrací doba utkání minižáků a mladších žáků je nyní stanovena na 2 x 15 minut,
u starších žáků je to 2 x 20 minut. Pro školní potřeby lze využít i kratší hrací dobu, odpovídající jedné vyučovací hodině, kterou lze dále rozdělit na několik částí.

 

Více o pravidlech, včetně jednotlivých variant korfbalu, najdete zde.