Svéráznost a kontroverze korfbalu

Po dvou letech doplňujeme metodický archiv o novou publikaci - Svéráznost a kontroverze korfbalu. Autorem knihy je jeden z nejlepších a nejuznávanějších trenérů korfbalové historie Ben Crum. Český korfbalový svaz získal v minulém roce souhlas k překladu této knihy. KNKV však neposkytla originální matrici publikace, kniha tak byla graficky přepracována a doplněna novými fotografiemi českých korfbalových hvězd. Kniha je volně ke stažení v metodické sekci na webu ČKS a vychází pouze v neprodejné, elektronické, podobě. https://www.korfbal.cz/attachment/4922

 


Komentáře

komentáře Disqus