Visegrádsky trénerský kurz úspešne nadchol 38 účastníkov

Počas uplynulého víkendu sa v Brne uskutočnilo úvodné podujatie novej korfbalovej spolupráce na úrovni krajín visegrádskej štvorky. Bolo ním trénerské školenie zamerané na školský korfbal, preto sa ho zúčastnilo veľké množstvo učiteľov a trénerov zo 6 krajín strednej a východnej Európy. Kurz bol možný vďaka spolupráci s Visegrádskym fondom a spojení 4 národných korfbalových zväzov.

Od štvrtkového večera 15.6. sa v Brne začali schádzať záujemcovia z rôznych krajín. Postupne prichádzali nádejní tréneri z Ukrajiny, Poľska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a samozrejme aj z domácej Českej republiky. V úvodný večer všetkých privítal koordinátor projektu Peter Bušík a tiež dvaja školitelia z holandského KNKV, Dolf Nijbroek a Job van Eunen. Hneď prvý večerný blok sa niesol v uvoľnenej atmosfére zoznamovania sa, ktorú navodil práve hlavný školiteľ Dolf Nijbroek, ktorý je špecialistom práve na školský korfbal.

Hlavnými témami bolo vedenie detí v hodinách telesnej výchovy a na tréningoch. K tomu mali slúžiť 3 základné princípy: 1. streľba na skórovanie, 2. zábava, 3. pocit úspechu. K týmto princípom by mali smerovať všetky cvičenia a aktivity korfbalových tréningov a zápasov. Ďalšou dôležitou časťou prípravy a vedenia tréningov a hodín TV je motivácia detí a vzájomná komunikácia. Aj toto bolo súčasťou celovíkendovej diskusie, keď väčšina z účastníkov podala svoj pohľad na korfbalovú prácu s deťmi.

V priebehu piatku si veľká časť budúcich trénerov vyskúšala prácu priamo s deťmi z 2 brnenských škôl, konkrétne zo ZŠ Sirotkova a ZŠ Jana Babáka. Ukážkové hodiny pre deti predviedli aj samotní holandskí školitelia, ktorí viedli 1 hodinu s deťmi zo ZŠ Jana Babáka a takisto celý tréning s mladými hráčmi Korfbal klubu Brno. V praktických častiach kurzu si účastníci zlepšovali aj vlastné korfbalové schopnosti, skúsili si rôzne korfbalové varianty vrátane Korfball4 alebo holandského „Olympic Moves“. V rámci praktických cvičení si takisto vyskúšali aj prácu na obmedzenom priestore malej telocvične alebo s nedostatkom materiálu. Na teoretických hodinách prebrali spätnú väzbu k práci s deťmi, holandskí školitelia prezentovali Víziu Korfbalu, adaptívny korfbal pre mentálne postihnutých ľudí alebo aj Kengurí klub pre deti od 3 rokov.

Krátke video zo školenia: https://www.youtube.com/watch?v=ibbY28aY8iY

Na záver celého víkendu všetci absolventi kurzu dostali trénerský certifikát IKF level 2. Následne naznačili ďalšie možnosti budúceho pokračovania začatej visegrádskej spolupráce. Celý kurz viditeľne všetkých účastníkov nadchol natoľko, že domov odchádzali plní nových poznatkov a s chuťou do korfbalovej práce vo svojich školách a kluboch. Veríme, že týmto kurzom visegrádska spolupráca nekončí.

Medzi absolventmi bolo aj 8 účastníkov z Českej republiky: Anežka Bolechová, Miroslav Dlapa, Veronika Malinová a Lucie Nováková (všetci z Brna), ďalej Jan Bartl z Děčína, Pavel Stuchlý z Bigy Ostrava, Ondřej Hubáček z Háje ve Slezsku a Tomáš Olivka z Velké Polomy. Ďalších 6 absolventov malo Slovensko, po 10 absolventoch malo Maďarsko a Poľsko a po 2 nových tréneroch malo Rumunsko a Ukrajina.

Za finančnú pomoc pri tomto projekte „Šport pre všetky deti“ patrí veľké poďakovanie hlavne Medzinárodnému Visegrádskemu Fondu, ktorý značnou čiastkou podporil náš spoločný projekt, ktorého hlavnou udalosťou bolo toto školenie. Veľká vďaka patrí aj Holandskému korfbalovému zväzu, ktorý poskytol 2 špičkových školiteľov, ktorí spravili tento kurz unikátnym. Poďakovanie za spoluprácu si zaslúžia aj všetky národné zväzy, Český korfbalový svaz, Maďarská korfbalová asociácia, Poľský zväz korfbalu a Slovenská asociácia korfbalu, ktoré spoluprácou prispeli k úspešnej organizácii tohto vzdelávacieho kurzu.


Komentáře

komentáře Disqus