Korfbaloví nadšenci sa schádzajú v Brne na trénerskom kurze (press release)

Počas najbližšieho víkendu sa v Brne uskutoční vzdelávací kurz pre korfbalových trénerov a učiteľov pod názvom „Šport pre všetky deti“. V športovej hale Mendelovej univerzity sa stretne takmer 40 účastníkov zo všetkých 4 krajín Visegrádskej štvorky, k tomu pricestujú aj po 2 účastníci z Ukrajiny a Rumunska. To všetko hlavne vďaka finančnej podpore Medzinárodného Visegrádskeho fundu.

V priebehu 3 školiacich dní si účastníci pozrú špeciálne tréningy pre deti z brnenských základných škôl, ale takisto aj tréning pre korfbalových mládežníckych hráčov z Korfbal klubu Brno. Okrem toho si budú zlepšovať aj svoje korfbalové schopnosti pod vedením 2 skúsených školiteľov z Holandského korfbalového zväzu. Za tento kurz po jeho absolvovaní dostanú aj certifikát trénerskej úrovne 2 od Medzinárodnej korfbalovej federácie. Následne budú svoje poznatky používať a šíriť vo svojich školách a kluboch v celom Visegrádskom regióne. To by malo viesť k využívaniu základných korfbalových princípov medzi deťmi, keďže tie v korfbalových zápasoch musia navzájom výrazne spolupracovať a plne rešpektovať opačné pohlavie. No a samozrejme, celé to vedie k aktívnemu športovaniu našich detí, čo je cieľom všetkých športových zanietencov.

Viac informácií nájdete na stránke projektu Šport pre všetky deti: http://www.korfbal.cz/article/visegradcz

Projekt je možný vďaka finančnej podpore Medzinárodného Visegrádskeho fondu: http://visegradfund.org/


Komentáře

komentáře Disqus