Ukázky korfbalu v hodinách tělesné výchovy na ZŠ Tichá

V tomto týdnu se na Základní škole Tichá v okrese Nový Jičín konaly ukázkové hodiny tělesné výchovy, kde hlavní náplní byl korfbal a ten si aktivně vyzkoušeli žáci všech tříd. Ukázkové hodiny v tomto týdnu navázaly na ty ze začátku roku 2020, které proběhly ještě před začátkem covidové pandemie, která ochromila výuku na téměř celém světě. A i tentokráte měli všichni z ukázek mimořádný zážitek a ukázali velké zapálení pro sport a k vidění výborné sportovní výkony. V následujících týdnech je programu spuštění korfbalových kroužků, o které je na místní škole mimořádný zájem.

Komentáře

komentáře Disqus