Články

Vánoční korfbalový turnaj škol v Rožnově pod Radhoštěm

Deset dní před Štědrým dnem se na ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm konal korfbalový turnaj

4.školní turnaj ve školním roce 2018/19 – ZŠ Vratimov

Nejlepšími střelci dne byli Nela Holáňová s devíti koši a s přehledem vede tabulku střelců

Ukázky korfbalu na největší základní škole v Brně-Bystrci

Každým rokem se korfbal na ZŠ Vejrostova představuje žákům čtvrtých tříd a jinak tomu nebylo ani v tomto školním roce.

Prosincový celoškolní turnaj na ZŠ Háj ve Slezsku - den druhý

....střelci druhého dne jsou sestry Řehulkovy, které ovládly obě věkové kategorie s deseti, resp. jedenácti vstřelenými koši.

Prosincový celoškolní turnaj na ZŠ Háj ve Slezsku

Pro všechny žáky místní školy není korfbal žádnou novinkou,žáci se s korfbalem pravidelně setkávají již čtvrtým rokem