Ukázkové hodiny tělesné výchovy s korfbalem na ZŠ Palkovice

V tomto týdnu se ukázkové hodiny tělesné výchovy, kde hlavní náplní výuky je korfbal, konají na Základní škole v Palkovicích, která se tak stává další školou zapojenou do projektu Školního korfbalu. V plánu jsou v tomto týdnu dva ukázkové dny, kdy si pod vedením managera Školního korfbalu Petra Gřese korfbal aktivně vyzkouší několik desítek žáků místní základní školy.

ZŠ Palkovice tak může navázat na sousední školu ZŠ Kozlovice, kde je korfbal pravidelnou součástí výuky tělesné výchovy a probíhají zde pravidelně celoškolní korfbalové turnaje, do nichž se vždy zapojí žáci téměř ze všech tříd.


Komentáře

komentáře Disqus