Korfbalové ukázky pro nejmenší žáky ZŠ Hamry v Brně

Po školním turnaji třetího, čtvrtého a pátého ročníku na ZŠ Hamry v Maloměřicích přišla řada i na nejmladší žáky této školy, kteří si korfbal vyzkoušeli v rámci hodin tělesné výchovy.

Ve čtvrtek 2. března se v průběhu 4 hodin korfbal představil všem dětem z prvních a druhých tříd této školy. Dvě třídy prvňáčků a dvě třídy druháků si postupně zkusily, jak těžké je trefit se dokoše, naučily se základní korfbalová pravidla a také si zahrály hlavně monokorfbalovou variantu. Atmosféra ve všech hodinách byla bouřlivá. Děti se s nadšením zapojily do hry, jásaly při každém vstřeleném koši. O neobvyklém tělocviku si pak vyprávěly ještě i během dne.

Při ukázkách byly použity speciální koše s výškou 2 metry, kterými disponuje Korfbal klub Brno. Hlavně paní učitelky z prvních tříd tuto možnost uvítaly, protože klasické dva a půl metrové koše jsou pro ty nejmladší ještě příliš vysoké. Nejmenší děti budou mít příležitost si korfbal kromě hodin tělocviku vyzkoušet také na letním příměstském táboře, který organizují paní učitelky ze ZŠ Hamry pro své žáky v červenci. 


Komentáře

komentáře Disqus