Představení korfbalu na Základní škole Vídečská v Rožnově pod Radhoštěm

Tento týden dorazili zástupci Českého korfbalového svazu opět do Rožnova, aby ukázali korfbal na další základní škole v tomto městě. Po ZŠ 5.května byla tentokráte na programu ZŠ Vídečská. Ve dvou dnech si korfbal vyzkoušeli žáci ze sedmi tříd prvního stupně a k vidění byly výborné výkony, které v hodinách tělesné výchovy mladí sportovci se zápalem předváděli. Více než stovka žáčků si tak mohla zastřílet na korfbalové koše a korfbal si zahrát.

V nadcházejícím týdnu je Rožnově na pořadu další pokračování a ukázkové hodiny proběhnou na dalších dvou školách, a to na ZŠ Záhumení a ZŠ Koryčanské Paseky.


Komentáře

komentáře Disqus