Pravidla korfbalu platná pro sezónu 2014-15

Na základě změn pravidel korfbalu uveřejněných IKF v červnu a platných k 1.9.2014 a dále na základě dohod z mimořádné srpnové VH v Kolíně upravila Komise rozhodčích pravidla korfbalu platná pro sezónu 2014-15.

KR nepřipravila čistě rozdílovou verzi. Důvodem je fakt, že některé úpravy pravidel nebyly důsledně implementovány v minulých verzích pravidel a jejich vysvětlivek (a to i v případě IKF), proto by vyznačení některých změn mohlo být trochu zmatečné.

Nově doplněné části jsou v pravidlech vyznačené červeně. Vypuštěné části vyznačeny přeškrtnutím nejsou, protože byly většinou nerelevantní a změny byly nepřehledné.

 

V zásadě je důležitá PŘEDEVŠÍM úprava pravidla o střídání, která je ovšem odlišná od AKTUÁLNĚ PLATNÝCH pravidel IKF.

Zjednodušeně řečeno, bude možné v utkáních dospělých, dorostenců a starších žáků střídat celkem až 6x a všechna střídání mohou být vratná a mohou být provedena do jakékoliv zóny a v jakémkoliv momentě utkání při přerušení hry. Více specifikováno v Pravidlech.

 

Důvodem pro aplikaci odlišného než mezinárodního pravidla o střídání je:

  1. výrazné zjednodušení pravidel o střídání a tedy i srozumitelnost pro diváky – na základě velmi negativních zkušeností nejen z loňských tuzemských soutěží, ale především z ME U21 v Olomouci, kde pravidlo o vratném střídání přinášelo obrovské zmatky do organizace a chodu utkání
  2. důvodný předpoklad, že identické pravidlo bude velmi brzy aplikováno také v mezinárodních pravidlech IKF (viz pozn. k předchozímu bodu)
  3. na této úpravě pravidel se shodly všechny přítomné kluby a zástupci STK, KR a VV ČKS na mimořádné Valné hromadě ČKS pořádané v Kolíně v srpnu 2014.

 

Důrazně doporučuji všem rozhodčím, adeptům na rozhodčí, jakož i zájemcům z řad klubů, aby se přihlásili na připravované soustředění rozhodčích 18.-19.10.2014, kde budou všechna (nejen nová) pravidla důkladně diskutována.

 

Na závěr prosím STK, aby do dodatku SŘ doplnila maximální čas stanovený pro ošetření hráče na hrací ploše. Tento požadavek vyplývá ze snahy o konzistenci pravidel ČKS s pravidly IKF, kde toto také stanovuje Soutěžní řád, nikoliv pravidla (viz příloha Changes... – Vysvětlivky § 2.3 e). KR doporučuje použít 2 minuty.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nalezených nesrovnalostí či nedostatků v Pravidlech korfbalu a jejich Vysvětlivkách, prosím, kontaktujte bezodkladně Komisi rozhodčích. Rádi podněty zvážíme a případně doplníme do Pravidel či Vysvětlivek.

 -  Korfbalová pravidla platná pro sezónu 2014-15

 -  Změny a úpravy pravidel dle IKF

 

Děkuji za pochopení.

Ondřej Fridrich

předseda Komise rozhodčích ČKS

tel: +420 603 702 246

e-mail: [email protected]


Komentáře

komentáře Disqus