Zápis z jednání VV dne 07.05.2016

Aktuální a ekonomické informace

Většina úkolů s minulého zasedání byla splněna, zbývá pouze dopracovat výroční zprávu za rok 2015. Pro rok 2016 obdržel/obdrží ČKS dotaci od MŠMT z programu II 122tis Kč, z programu V 1,8 mil Kč. Dotace z programu VI a navýšení objemu z programu V je v jednání. VV byl  informován o podání žádostí o finanční podporu MS U23 v Olomouci z dotačních fondů Města Olomouc a Olomouckého kraje. V květnu obdržel ČKS první splátku prostředků deponovaných ČOV z loterijních odvodů ve výši přesahující 700tis. Kč. VV rozhodl, že aktuálně uvolní pro kluby částku 1.000,- Kč na každého mládežnického sportovce, který v roce 2015 aktivně odehrál minimálně 3 soutěží utkání ČKS.

Valná hromada 2016

VV rozhodl o termínu konání valné hromady ČKS dne 10.07.2016 od 10:00 hod v hale UP Olomouc. Termín a místo jednání bylo zvoleno s ohledem na právě probíhající MS hráčů do 23 let.  

Směrnice KR

VV projednal návrh směrnice KR, která radikálně mění obsazování rozhodčích na soutěžní utkání ČKS. VV navrhuje učinit drobné úpravy týkající se zejména povinností sudích směrem ke zřízení ŽL. Od sezóny 16-17 se předpokládá, že nominaci na utkání starších žáků a nižších věkových kategorií bude provádět pořadatelský klub, KR bude před sezónou nominaci schvalovat. Nominace dorosteneckých a seniorských soutěží je v gesci KR. Důvodem změny je snaha zapojit samotné kluby do získávání nových adeptů na funkci rozhodčího ČKS, kdy dle názoru VV je bez vzájemné spolupráce KR s kluby tato činnost dosti obtížná. KR bude zajišťovat apriori metodickou pomoc formou školení a praktických hodnocení přímo při rozhodování utkání.

Obsazení reprezentací ČR

VV byl seznámen s rozhodnutím trenéra reprezentace do 19 let, Davida Konečného, kterému vypršel mandát ve funkci, nepokračovat v další práci pro ČKS. Důvodem byl zejména časový aspekt. V nejbližších dnech bude vypsáno výběrové řízení na obsazení hlavního trenéra reprezentace do 19 let.

Dále byla diskutována kategorie U21, kde o vedení reprezentace (nástupnická kategorie součastné U23) bude rozhodováno až po MS U23 (předběžné srpen 2016).

V seniorské kategorii se VV rozhodl odvolat z funkce hlavního trenéra reprezentace Radka Honzíčka a jmenovat na tento post dosavadního asistenta Iva Kracíka. Důvodem je skutečnost, že Radek Honzíček dlouhodobě netrénuje žádný klub a jeho interesent o aktivity seniorských a dorosteneckých výběrů výrazně poklesl. Radek Honzíček měl mandát na funkci trenéra do WG 2017, na které se česká reprezentace nekvalifikovala. Je diskutabilní, jestli dodatečnou úpravou mezinárodního kalendáře, existencí ME 2016 (v původním kalendáři při stanovení mandátu toto ME nebylo) mandát nezanikl či nikoliv, změna postu trenéra seniorské reprezentace tedy bude řešena tímto způsobem.

Sportovně-technická komise

Ke dni 09.05.2016 rezignoval na funkci předsedy Sportovně-technické komise Jiří Śuhaj. Odůvodněním rezignačního dopisu byly časové a pracovní důvody. VV ČKS uvedenou rezignaci přijal a pověřil předsedu ČKS k poděkování Jiřímu Šuhajovi za jeho činnost na postu STK a dále k zahájení úkonů směřující k obsazení postu nového předsedy STK.


Komentáře

komentáře Disqus