Nový web ČKS

Ve čtvrtek 12.09.2013 bude spuštěn nový web Českého korfbalového svazu. Celé dílo bude kombinací prezentace korfbalu, webových stránek ČKS a informačního systému ČKS. Nový web bude dostupný na adrese www.korfbal.cz. Vámi doposud navštěvovaný Extrakorfbalu v samostatné podobě zanikne a bude začleněn do nového webu.

O nápadu na přeměnu webového portálu, který by zajišťoval důstojnou prezentaci svazu a zároveň sloužil jako pomocník při elektronizaci agendy svazu a klubů přemýšlíme již 2 roky. Až letos se však podařilo připravit realizaci celého díla a sehnat na něj i dostatečné finanční prostředky.

Celý projekt je realizován na základě smluvního vztahu o vytvoření a servisu webového portálu a poskytnutí licence k užívání informačního systému, který pro Český korfbalový svaz bude zajišťovat dřívější předseda, Jan Mynařík. Další novinkou je obměna loga svazu, které vzniklo na základě grafického návrhu Martina Žáka.

Hlavní změnou, kterou pocítí všichni korfbalisté je online informační systém, který bude umožňovat editace a zobrazování členské základny, klubů (včetně funkčnosti adresáře klubů) rozhodčích a trenérů (včetně příslušných adresářů). Dále bude možno editovat a zobrazovat soutěžní ročníky, soutěže, sportovní haly, soupisky. Ty se budou spolu s registracemi moci vyřizovat a tisknout i v online režimu. Celý administrativní proces se tak výrazně zrychlí.

Smluvní podmínky nelze z obchodních důvodů veřejně publikovat, členové ČKS však mají možnost na základě žádosti do smlouvy nahlédnout. Obecně lze sdělit, že součástí smlouvy je i pravidelný servis a vývoj nových aplikací webu. Proto Vás žádám, máte-li nějaké nápady na zlepšení stávajícího díla, či na vytvoření dalších aplikací, abyste své nápady a vize nám neváhali sdělit.

Celý rozsáhlý projekt, čítající téměř 500 hodin práce, jsme zvládli zrealizovat v rekordním čase. Doufám tedy, že ze začátku omluvíte drobné nedostatky, které se zcela jistě, u takto složitého díla, objeví.

Doufám, že nový web spolu s informačním systémem bude pro všechny korfbalisty přínosem a že budete s novou prezentací korfbalu a Českého korfbalového svazu spokojeni.

Daniel Valeš - předseda Českého korfbalového svazu


Komentáře

komentáře Disqus