Nový uživatel / Registrace

Podmínky registrace

Registrací se rozumí záznam osoby do evidenční databáze Českého korfbalového svazu (ČKS), který stanoví její příslušnost k určitému oddílu či jinému subjektu, oprávněnému zúčastňovat se svými družstvy soutěží pořádaných v rámci ČKS, případně jen k členství k ČKS.

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby Český korfbalový svaz (ČKS) evidoval mé osobní údaje jemu poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v ČKS. Dále souhlasím s tím, že ČKS je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence zastřešujících sportovních a vládních organizací (zejména České unie sportu, Českého olympijského výboru a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy) a že je ČKS oprávněn je využívat k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje je Český korfbalový svaz oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ČKS.

Poskytnuté osobní údaje budou využity pouze pro účely činnosti ČKS.

 

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.