Školní korfbal

Korfbal je sport, který má ambice oslovovat nejen sportovce, ale i učitele k využití ve vlastní výuce i ve volnočasových aktivitách (zájmových útvarech, kroužcích).

Korfbal původně vznikl jako smíšený tělocvik. Český korfbalový svaz se snaží opětovně prosadit tento sport na školy a navázat tak na zpočátku úspěšný projekt z devadesátých let minulého století. V rámci projektu Školní korfbal zájemcům zapůjčíme dva výškově nastavitelné koše a míče. Zrealizujeme přímo na škole ukázkové hodiny, při kterých si všichni zájemci korfbal aktivně vyzkouší. Dále zajistíme trenéra na úvodní a následně příležitostné tréninky a proškolíme nové trenéry a učitele, nejlépe z řad učitelů škol. Zájemce zapojíme do oblastní či republikové soutěže nebo případně do turnajů pořádaných Českým korfbalový svazem

Korfbal rozvíjí spolupráci a toleranci mezi pohlavími a díky specifickým pravidlům také mezi různě fyzicky zdatnými jedinci. Posiluje sociální kompetence a může dobře posloužit k začleňování průřezových témat RVP do výuky a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Výhodou korfbalu je bezesporu fakt, že korfbal hrají muži i ženy dohromady. Korfbal tak obě pohlaví spojuje, na rozdíl od jiných sportů, které je spíše rozdělují. Vezměme například averzi žen k fotbalu a můžu například ke krasobruslení. Právě učení se respektu k rozdílům mezi pohlavími, mezi různě fyzicky disponovanými jedinci, je velkou výhodou korfbalu pro budoucnost.

Základním principem korfbalu je rovnost hráčů a pohlaví, která snad neexistuje v žádném jiném kolektivním sportu. Muži i ženy hrají společně, je zakázán běh s míčem i fyzický kontakt, což korfbal asi nejvíce odlišuje od basketbalu, kterému se může podobat.  Také technika střelby je výrazně jiná, pohyb hráčů na ploše nebo taktika jsou odlišné úplně. Na rozdíl od basketbalu se v korfbalu nemůžete vyhnout spolupráci se svými spoluhráči.

Díky pravidlu bráněné střelby může poměrně malý, ale pohyblivý, hráč snadno ubránit i výrazně vyššího protihráče. V korfbalu nejsou rozhodující fyzické parametry, ale vlastní šikovnost, smysl hráče pro hru a správnou volbu místa na ploše. Jako v mnoha jiných sportech je i v korfbalu větší výška určitou výhodou, ale pokud ji neumíte správně využít ve prospěch svých spoluhráčů, je družstvu na nic.

 

Pravidla korfbalu jsou založena na rovnosti a spolupráci, jako na výchozích postulátech. Tým tvoří osm hráčů – čtyři ženy a čtyři muži. Koše jsou umístěné uvnitř hrací plochy, což umožňuje střelbu z kteréhokoliv úhlu. Hráči, rozdělení na čtveřice, plní útočné nebo obranné role, po dvou vstřelených koších se útočníci a obránci vymění. Hráči mohou bránit pouze protihráče stejného pohlaví a ve hře je zakázáno jakékoli násilí.

Pro začínající mladé hráče může být hra korfbal jako taková poměrně složitá. Proto se doporučje nejprve  začít ze zjednodušenou verzí korfbalu – Monokorfbalem.

Pro začátečníky je monokorfbal nejlepším nástrojem pro učení se pohybovým dovednostem důležitých pro korfbal. Hráči mohou trénovat jak základní dovednosti (házení, chytání, střelba), tak i dovednosti specifické (běh bez míče, útok, bránění, sledování hry, spolupráce, periferní vidění).

Základem monokorfbalu je hraní tam a zpět, tedy hra v jedné sekci, mezi dvěma koši, které jsou od sebe v ideálním případě vzdálené 15 metrů. Záleží především na velikosti tělocvičny, která je hlavním ukazatelem nejen pro vzdálenost košů ale i pro volbu počtu hráčů. Týmy by měly být složeny alespoň ze tří hráčů.

Od samotného monokorfbalu je jen krůček pro hru v sekci. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme na hráče klást tyto čtyři požadavky a nacvičovat je:

 • Házení míče na krátké vzdálenosti.
 • Aktivita s míčem směrem ke koši.
 • Doskok, asistence (nahrávání do střelecké pozice) a střelba.
 • Rozmístění po celé sekci (ne hraní v hloučku).

 

Máte zájme o korfbal ? Podpoříme Váš start !

Máte-li zájem se zapojit do aktivit Českého korfbalového svazu, nebo pokud si jen korfbal chcete vyzkoušet, kontaktujte nás.

 1. Zrealizujeme Vám ukázkové hodiny, při kterých si všichni zájemci korfbal
 2. aktivně vyzkouší.
 3. Zajistíme Vám trenéra na úvodní a následně příležitostné tréninky.
 4. Zajistíme proškolení Vašich nových trenérů a rozhodčích.
 5. Zapojíme Vás do oblastní či republikové soutěže nebo do některého z turnajů.
 6. Zapůjčíme Vám korfbalové vybavení. Dva výškově nastavitelné koše a minimálně dva míče, které Vám v případě aktivního zapojení zdarma.
 7. Zapojíme Vás do oblastní nebo republikové soutěže nebo do některého z turnajů.
Kontaktní osoby:    

Lukáš FILIP

místopředseda Českého korfbalového svazu

tel.: +420 724 595 373

e-mail: [email protected]

 

Petr KRONES

projetkový manager "Školního korfbalu"

 tel.: 731 257 024

 e-mail: [email protected]

 

Odkazy a materiály

 

Odkazy na Internetu a videa

- finále MS U23 2016 Nizozemsko - Tajvan

- zápas o 3.místo na MS U23 2016 Česká republika – Německo

- finále Europa Cupu 2016 (Poháru mistrů evropských zemí) PKC – Boeckenberg