Školní korfbal pokračuje na ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem

Další školou, která se v tomto týdnu zapojila do projektu Školního korfbalu, je Základní škola Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pod vedením managera Školního korfbalu Petra Gřese tu na venkovním hřišti proběhly ukázkové hodiny tělesné výchovy, během nichž si žáci prvného i druhého stupně postupně vyzkoušeli, jak se střílí na korfbalové koše a společně s instruktory si pak samozřejmě zahráli i modelová utkání, ze kterých měli všichni zúčastnění velkou radost.

V povodí řeky Ondřejnice se tak místní škola stala již třetí zapojenou školou, když doplnila již dříve navštívené ZŠ Kozlovice a ZŠ Hukvaldy.


Komentáře

komentáře Disqus