AKREDITACE TRENÉRA II. TŘÍDY

Český korfbalový svaz, z.s. ve spolupráci s Vyšší odbornou školou České Unie Sportu získal akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost Trenéra korfbalu II. třídy. Mimo jiné s certifikátem z tohoto kurzu bude možné požádat o vydání vázané živnosti trenérství na Živnostenském úřadě.  Vzdělávání trenérů se tedy posouvá na akademickou půdu, kde obecnou část bude mít na starosti VOŠ ČUS a specializaci ČKS. Celý kurz je časově náročný, protože zabere celkem 4 víkendy a je zakončen závěrečnými testy a sepsáním závěrečné práce na dané téma. Podmínky k přihlášení jsou následující:
  • plnoletost
  • ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo výučním listem.
  • uchazeč musí být držitelem Licence C nebo se prokáže trenérskou praxí v korfbale v rozsahu min. 5 let (potvrdí příslušný klub nebo ČKS v případě reprezentace).
Přihlášky, podmínky (poplatek) a termín obecné části na VOŠ ČUS najdete na stránkách školy pod odkazem. Pro korfbal jsou vyhrazeny termíny:
  • 27. – 29. 03. 2020 I. část
  • 17. – 19. 04. 2020 II. část
  • Termíny pro specializaci budou zveřejněny později po dohodě s uchazeči a lektory. 

Komentáře

komentáře Disqus