Ukázkový den korfbalový v Tiché

Dnešní den byla výuka na Základní škole Tichá (okres Nový Jičín) věnována korfbalu. Zástupci Českého korfbalového svazu zrealizovali ukázkové hodiny tělesné výchovy ve všech třídách místní školy. Žáci předváděli výborné výkony a skvělé bylo, že se do korfbalových zápasů zapojili i členové pedagogického sboru v čele s paní ředitelkou Mgr. Lucií Dobiášovou a pro všechny se tak jednalo o výjimečný sportovní zážitek.

V plánu na příští pololetí je pak zavedení nového korfbalového kroužku, který bude určen pro děti ve věku 8-11 let.


Komentáře

komentáře Disqus