SUPERLIGA 2020 SE BLÍŽÍ

Superliga 2020 je otevřenou soutěží a je určena pro všechny hráče korfbalu, kteří se chtějí poměřit s ostatními.

Tým sestavuje kapitán družstva, který se závazně přihlásí v termínu do 15.12.2019 a následně pravidelně komunikuje s vedením soutěže.

Přihlášky je možné zasílá na e-mail [email protected]

Pro sestavení týmu platí následující pravidla:

  • základní soupiska každého družstva může mít pouze osm hráčů (4 muže a 4 ženy) a její doplnění o volné hráče bude možné až po uzavření soupisek všech družstev (31.12.2019)
  • soupiska může obsahovat pouze hráče, kteří před začátkem soutěže dovrší věk 16 let (narození 16. 5. 2004 a starší). Výjimku povoluje VV výbor a je určena především pro tým zapojený do celoroční koncepce talentované mládeže ČKS.
  • soupiska každého družstva může obsahovat maximálně 4 hráče reprezentace. Za hráče reprezentace je považován hráč (hráčka), který je uveden ve zveřejněném seznamu širšího výběru seniorské reprezentace ČR (platí pro české účastníky), nebo který se účastnil seniorského mistrovství světa v JAR v Durbanu v roce 2019 (platí pro zahraniční účastníky). Širší výběr seniorské reprezentace ČR je zveřejněn na webu ČKS nejpozději do 15.12.2019. Výjimku povoluje VV ČKS a je určena především pro tým zapojený do celoroční koncepce talentované mládeže ČKS.
  • soupiska každého družstva není tvořena na základě klubové příslušnosti, na každé soupisce mohou být hráči z více klubů.
  • hráč uvedený na soupisce nemusí být registrovaným hráčem ČKS, na takového hráče se však nemusí vztahovat úrazové pojištění sjednané ČKS pro rok 2020.
  • VV ČKS může jako podmínku účasti stanovit kauci, kterou družstvo garantuje účast na všech kolech Superligy.

Pravidla a další informace jsou k dispozici zde.

 

 


Komentáře

komentáře Disqus