Představení korfbalu na ZŠ pro sluchově postižené v Olomouci

Dnes proběhlo za účasti zástupců Českého korfbalového svazu představení korfbalu v hodinách tělesné výchovy na ZŠ pro sluchově postižené v Olomouci, která je první ze dvanácti škol tohoto typu v České republice, kde si korfbal aktivně vyzkoušeli. Žáci prvního stupně si během prvního seznámení s korfbalem vyzkoušeli mnoho pohybových aktivit a rovněž si mohli zastřílet na korfbalové koše, a to pod vedením členů reprezentačního družstva České republiky a Slovenska – tedy Petra Šnajdra a Petera Bušíka. Žákům i pedagogům se představení korfbalu velmi líbilo a dalším krokem by mohlo být zapojení žáků i druhého stupně, pro které by vedení školy připravilo sehrání ukázkového turnaje ještě v tomto školním roce.


Komentáře

komentáře Disqus