Korfbal si vyzkoušeli i noví žáci na ZŠ Arménská v Brně

O korfbalové ukázky pro své nové žáky na ZŠ Arménská v Brně-Bohunicích projevila zájem místní paní učitelka Čapková, která má s korfbalem již dlouholeté zkušenosti.

Ukázky pro nové žáky se uskutečnily ve čtvrtek 18. ledna, kdy se s korfbalem seznámili žáci třetích a čtvrtých tříd. Nejdřív si čtyři třídy z těchto dvou ročníků vyzkoušely střelbu na koš, naučily se základní pravidla a na konci ukázkových hodin nesměla chybět ani hra. Poslední ukázkovou hodinu absolvovala nejpočetnější třída páťáků. A protože již korfbal znají, vytvořili 3 družstva po 8 hráčích a zahráli si rychlý korfbalový turnaj. Bylo vidět, že s korfbalem mají zkušenosti, a proto v relativně krátkých zápasech padlo hodně košů.

Protože velkou část dětí korfbal zaujal, většina z nich si vzala letáčky o korfbalových kroužcích. Nejbližší možností pro děti z Bohunic jsou kroužky v sousedním Starém Lískovci, každé pondělí na ZŠ Bosonožské nebo každý čtvrtek na ZŠ Labské. I ZŠ Arménská se pravidelně účastní Školního korfbalového poháru, letos změří síly se školami ze Starého Lískovce na obvodním kole, které se uskuteční na ZŠ Labská.


Komentáře

komentáře Disqus