Úprava soutěžního řádu

Výkonný výbor schválil na svém jednání dne 30.7.2017 úpravu soutěžního řádu Článku 217, bodu 4. Stávájící text byl doplněn o větu - "Takový hráč smí v daném ročníku startovat v soutěžních utkáních pouze v požadované kategorii a v kategorii nejbližší nižší.“ 

Aktuální podoba Článku 217, bodu 4  tak vypadá následovně - „O startu hráče o dvě věkové hranice výše rozhoduje VV ČKS na základě doručení individuální žádosti. Žádost o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii potvrzují hráč (u mladistvých hráčů zákonný zástupce), sportovní lékař a klub. Takový hráč smí v daném ročníku startovat v soutěžních utkáních pouze v požadované kategorii a v kategorii nejbližší nižší.“ 

Kompletní znění soutěžního řádu najdete v sekci dokumenty - řády a směrnice.


Komentáře

komentáře Disqus