Pojištění odpovědnosti

S platností od 2.5. 2017 uzavřel ČKS přes společnost Renomia a Českou unii sportu pojištění odpovědnosti.

Každý podnikatelský či jiný subjekt, včetně tělovýchovných jednot (TJ) a sportovních klubů (SK), odpovídá za škody, které při své činnosti způsobí třetím osobám. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy zcela vyloučit. Náhrada škody přitom může dosahovat vysokých částek. Pojištění odpovědnosti za škody je tak jedno ze základních pojištění, které je vhodné sjednat při provozování jakékoliv činnosti.

Pojištění odpovědnosti kryje škody na majetku a na zdraví, které svaz způsobí třetí osobě při své činnosti. Pojištění se také vztahuje na škody způsobené při pořádání sportovní činnosti. Pokud sportovní akci bude pořádat subjekt pověřený pořádáním pojištěným svazem, je pak pojištěným i tento subjekt.

Pojištění odpovědnosti za škody se zejména vztahuje na:

·         škody na zdraví

·         škody na majetku

·         finanční škody

·         náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněným nárokem na náhradu škody

·         nemajetkovou újmu


Komentáře

komentáře Disqus