Korfbal pokračuje na školních kroužcích Sportovci do škol

Každé úterý v únoru navštívil zástupce školního korfbalu Základní školu Pavlovská v městské části Brno-Kohoutovice, kde průměrně 20 dětí chodí do kroužku Sportovci do škol. Kroužek se konal vždy od 14:00 do 15:00 a zúčastňovaly se ho děti ze školní družiny od 1. až po 4. ročník. Kroužek byl naplněn korfbalovými cvičeními, která byla zábavnou formou zaměřena na nahrávky, střelbu i na samotnou hru. Zájem dětí o korfbal na této škole vyústil v domluvení ukázek korfbalu v hodinách tělesné výchovy. Ukázkové dny se budou na ZŠ Pavlovská konat v průběhu března.

Druhá škola, na které se v únoru konaly korfbalové hodiny, byla Základní škola Horníkova v městské části Brno-Líšeň. Každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 navštěvovalo kroužek přibližně 10 dětí, které si taktéž zábavnou formou vyzkoušely korfbal.

V březnu se korfbalové aktivity zapojené do projektu Sportovci do škol přesouvají na ZŠ Hudcova v městské části Brno-Medlánky, kde se korfbal představí každý čtvrtek. Zástupci této školy již v průběhu školního roku kontaktovali manažéra školního korfbalu v Brně se zájmem o korfbal. Proto je velká naděje, že i na této škole se uskuteční ukázkové hodiny korfbalu ve výuce tělocviku.


Komentáře

komentáře Disqus