Další ukázkové hodiny korfbalu na ZŠ Ludgeřovice

V rámci projektu Školního korfbalu zavítali zástupci Českého korfbalového svazu již podruhé do obce Ludgeřovice, která se nachází v okrese Opava. Pod vedením managera projektu Petra Kronese byly během dvou dní na konci týdne minulého a na začátku současného realizovány ukázkové hodiny tělesné výchovy pro většinu tříd prvního stupně.

Místní žáci ukázali výborné výkony a někteří dokázali tak velmi dobře navázat na první seznámení s korfbalem, které na ZŠ Ludgeřovice proběhlo na konci minulého školního roku. Korfbal se žákům velmi líbil a je tedy zřejmé, že další pokračování na této škole na sebe nedá dlouho čekat.


Komentáře

komentáře Disqus