Den sportu na ZŠ Sirotkova v Brně

Na závěr školního roku organizují školy pro své žáky různé aktivity, výlety, exkurze nebo i sportovní dny. To byl případ také ZŠ Sirotkova z Brna - Žabovřesk, která v pátek 24. června připravila Den sportu.

Žáci z více ročníků ZŠ Sirotkova si na Den sportu mohli vybrat z různých aktivit. V nabídce byly sporty jako tenis, veslování, basketbal a samozřejmě nechyběl ani korfbal. Přihlásili se hlavně žáci z 5. ročníku, kteří od 9 ráno do 12 hodin pilovali svoje korfbalové dovednosti. Nechyběla cvičení na nahrávky, střelbu i spolupráci ve dvojicích nebo v týmu. Kromě specializovaných cvičení si samozřejmě zahráli různé varianty korfbalového zápasu, monokorfbal, Korfball4 a také tradiční korfbal 8 na 8.

Na ZŠ Sirotkova fungoval v letošním školním roce také korfbalový kroužek Korfbal klubu Brno, který je v plánu také v následujícím školním roce. Hned na první týden výuky v září jsou naplánované také korfbalové ukázky na prvním stupni. ZŠ Sirotkové se dařilo již letos i na školních turnajích, ve Školním poháru obsadili třeťáci celkové 3. místo a na Bystrckém turnaji čtvrťáci dokonce zvítězili.


Komentáře

komentáře Disqus