Výuka korfbalu na Masarykově Univerzitě

Korfbalová výuka má na Masarykově Univerzitě svou tradici. Začínali s ní kolínští bratři Königsmarkové, jejichž výukové materiály se používají dodnes. Po nich to na jistou dobu přebral Aladár Dančo. Dnes je garantem předmětu pan Janík, který je jinak uznávaným basketbalovým trenérem a školitelem. Zástupci ČKS se rozhodli oslovit pana Janíka s nabídkou pomoci při výuce korfbalu, kterou s radostí přijal.

Korfbal probíhal v letošním školním roce na Fakultě Sportovních Studií na konci jarního semestru v rozsahu 7 vyučovacích hodin, které byly rozděleny na tři páteční odpoledne. Předmět byl určen výhradně studentům FSpS a byl ohodnocen dvěma kredity. Celá výuka probíhala ve velké sportovní hale MU v Univerzitním kampusu.

První hodiny v pátek 27.5. se v roli lektora představil Peter Bušík, který v Brně vede projekt Školního korfbalu. Na úvod první dvouhodinovky byla vysvětlena základní korfbalová pravidla a pokračovalo se jednoduchou střelbou z místa, penaltami a donáškami. Zbylé dva pátky, a to 3. a 10. června, už měl pod taktovkou trenér A-družstva KK Brno a člen trenérské komise, Jakub Máša. Studenti si vyzkoušeli také střelbu z jedné nohy a z pohybu z „véčka“, přípravu útoku z tradičního 4-0 přes 3-1 do 2-2, nebo též různé druhy obrany. Na závěr obdrželo zápočet za korfbal 14 studentů.

Po ukončení předmětu byla předběžně prodiskutována také možnost dalšího rozvoje výuky korfbalu na MU. Cesta za celosemestrálním předmětem na FSpS je však dlouhá a spletitá z důvodu potřebné akreditace. Proto byla nastíněná možnost otevření celouniverzitního korfbalového předmětu jako možnosti tělesné výchovy, která je pro všechny studenty MU povinná ve dvou semestrech.


Komentáře

komentáře Disqus