Představení korfbalu na ZŠ Michálkovice

V rámci projektu Školního korfbalu zavítali zástupci Českého korfbalového svazu do dalšího městského obvodu v Ostravě. Tentokráte byl korfbal, pod vedením managera projektu Školního korfbalu Petra Kronese, představen žákům Základní školy Michálkovice.

Během ukázkových hodin si korfbal aktivně vyzkoušeli žáci několika tříd prvního stupně a byli korfbalem zcela uchváceni. Korfbal má podporu i místní radnice, která finančně přispěla na rozjetí korfbalu na místní škole. V plánu je zapojení této školy do školní soutěže s dobře dostupnou Základní školou Nádražní či se sousedním Rychvaldem.


Komentáře

komentáře Disqus