Korfbal se vrací taky na ZŠ Heyrovského v Brně-Bystrci

Korfbalové ukázky proběhly v pondělí 19.10. pro žáky 4. a 5. ročníku  a následně ve čtvrtek 22.10. pro třeťáky. Děti byly z korfbalu nadšené a stejný zájem projevili i učitelé. Vedení školy se tak rozhodlo využít nabídky ČKS a zdarma si na rok zapůjčilo korfbalové vybavení. Také se tato škola zapojí do meziškolní soutěže v Brně, kde v městské části Bystrc bude soupeřit se ZŠ Laštůvkova a ZŠ Vejrostova. Žáci této školy mají možnost navštěvovat korfbalový kroužek na ZŠ Laštůvkova, kam se před pár lety korfbalový kroužek přesunul právě ze ZŠ Heyrovského.


Komentáře

komentáře Disqus