Školní korfbal zavítal také na ZŠ Náměstí Míru v Brně

Ve dvou dnech se konala korfbalová ukázka na Základní škole Náměstí Míru v Brně. Zájem této školy začal na zasedání Asociace Školních Sportovních Klubů v polovině září v Brně, kde představitelé školního korfbalu prezentovali svůj zájem o korfbalové ukázky na základních školách a o vytvoření meziškolního turnaje v Brně. Učitelé projevili o korfbal zájem hlavně z důvodu spojené výuky tělesné výchovy na obou stupních, a proto se jim korfbal zdál jako ideální sport pro kluky a dívky ve společných hodinách TV.

V pondělí a úterý se proto korfbal představil dětem přímo v hodinách tělesné výchovy. Ze všech tříd této školy nedošlo jenom na dvě z druhého stupně, ale i žáci těchto tříd si korfbal vyzkoušejí v tělocviku, protože také tato škola využila nabídky Českého korfbalového svazu a zdarma si zapůjčila korfbalové vybavení na tento školní rok. Celkově měl korfbal velký úspěch hlavně mezi dětmi z prvního stupně, ale také u učitelů, kteří se s korfbalem setkali poprvé.


Komentáře

komentáře Disqus