Školní korfbal ve školním roce 2014/2015

 

V průběhu roku 2014 začal Český korfbalový svaz řešit navyšování členské základny.  Zatímco projekt Korfbalový region je zaměřen přímo na aktivitu ze stran stávajících korfbalových klubů, projekt Školní korfbal je iniciován a přímo řízen Českým korfbalový svazem.

V listopadu 2014 začal ČKS oslovovat základní školy na Ostravsku s nabídkou zapůjčení korfbalového vybavení a s nabídkou realizace ukázkových hodin v hodinách tělesné výchovy, pro níž byl korfbal prioritně od svého vzniku určen. Svým způsobem se jednalo o oživení projektu „Korfbal do škol“, který na konci devadesátých let realizovala firma Queen´s Sport, s.r.o pod vedením úspěšných kolínských hráčů a trenérů Karla a Jana Königsmarkových.

Do konce kalendářního roku 2014 proběhly ukázkové hodiny na třech školách v městském obvodu Slezská Ostrava. Všechny tři oslovené základní školy z tohoto městského obvodu (ZŠ Bohumínská, ZŠ Chrustova a ZŠ Pěší) se staly základními stavebními kameny projektu „Školní korfbal“ pod vedením managera projektu Petra Kronese. Uvedené školy využily nabídek ukázkových hodin, kdy zástupci Českého korfbalového svazu zde realizovali desítky hodin v  třídách prvního i druhého stupně a rovněž pomohli uspořádat pilotní turnaje mezi třídami. Oslovené školy okamžitě projevily zájem hrát meziškolní utkání, a proběhly tak do konce školního roku 4 turnaje, a to v kategorii minižáků (U10) a mladších žáků (U13). Všechny tři základní školy rovněž projevily zájem členství v ČKS. K podpoře rozvoje korfbalu ve Slezské Ostravě výrazně přispělo i vedení radnice, které finančně a personálně podpořilo pořádání turnaje O pohár radnice Slezské Ostravy, který se za osobní přítomnosti starostky a místostarostů konal 17.dubna 2015. Ve školách na Slezské Ostravě je aktuálně vidět soustavná práce, kde korfbal se stal součástí výuky v hodinách tělesné výchovy, jsou vedeny zájmové kroužky, ředitelé škol podporují korfbal i pořádání turnajů mezi školami.

Velkou podporu má korfbal v této lokalitě i na on-line informačních portálech  ostravskenoviny.eu, havirovskenoviny.eu, fmnoviny.eu, olomouckenoviny.eu, prostejovskenoviny.eu či karvinskenoviny.eu, které pravidelně informují o korfbalových aktivitách na těchto školách a kde je možné najít desítky článků o realizovaných ukázkách, turnajích a dalších korfbalových akcích.

V roce 2015 oslovovali zástupci Českého korfbalového svazu další školy přímo v Ostravě a v blízkém okolí a výsledkem byly opět realizace ukázkových hodin tělesné výchovy a poskytnutí bezplatného zapůjčení potřebného vybavení na tyto školy. V Ostravě tak vybavení bylo poskytnuto následujícím školám: ZŠ Zelená, víceleté Gymnázium Hladnov, ZŠ Junácká Ostrava Stará Bělá, ZŠ Monty, ZŠ Generála Škarvady, SOŠ Ostrava Fifejdy a v okolních obcích pak dvěma školám v Bohumíně, dvěma školám ve Vratimově a po jedné v Orlové, ve Frýdku – Místku, v Řepišti, v Bruzovicích a ve Velké Polomi.

Další zájem projevily, během jarních měsíců, i další sousední kraje. Aktivity tedy pokračovaly nejen v Moravskoslezském kraji, ale rovněž v kraji Zlínském a Olomouckém. Ve Zlínském kraji byly ukázky domluveny a realizovány na 5 základních školách v Rožnově pod Radhoštěm – ZŠ Záhumenní, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ Vídečská, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ 5.května. I zde je v plánu další pokračování, které by mělo postupně vyústit v dlouhodobé stabilní začlenění korfbalu do výuky tělesné výchovy a pravidelné soutěže mezi školami v rámci Rožnova s případným zapojením nedaleké ZŠ Hutisko Solanec, která korfbalovým zařízením disponuje z minulého roku.

Ve spolupráci s reprezentačním trenérem Ivem Kracíkem se podařilo v červnu v Ostravě realizovat šestihodinové základní školení, na který se nakonec přihlásilo celkem 15 pedagogů, kteří tak měli možnost získat licenci „Cvičitel korfbalu“

V závěru tohoto školního roku se povedlo realizovat i první ukázku na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci. Olomouc, jako tradiční korfbalové město, kde v devadesátých letech existovaly dokonce dva kluby (OMK Olomouc a SK UP Olomouc) a kde byly uspořádány dvě velké korfbalové akce evropského formátu (finále Evropského poháru mistrů v roce 1994 a Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2014), nemá žádný korfbalový klub ani žádné soustavné korfbalové aktivity. Do ztracena vyzněl i plán, který počítal s využitím zmíněného Mistrovství Evropy U21 2014, které mělo velmi dobrou mediální podporu, která však nebyla podpořena dalším soustavným úsilím, ač poloha Olomouce je ideální díky blízkosti korfbalového klubu SK RG Prostějov, který patří k nejúspěšnějším korfbalovým klubům současnosti a který již několik let sbírá domácí tituly v mládežnických kategoriích.  

Za školní rok 2014/2015 bylo navštíveno celkem 40 škol a ukázky byly realizovány v celkovém počtu cca 500 hodin. Korfbalové vybavení (výškově nastavitelné koše a míče) bylo poskytnuto na 22 škol. Celkem bylo odehráno 7 turnajů a 59 utkání. Vznikly 4 nové kluby a do ČKS se zaregistrovalo přes 200 nových hráčů.

Školy se zapůjčeným vybavením:

ZŠ Bohumínská Ostrava, ZŠ Chrustova Ostrava, ZŠ Pěší Ostrava, ZŠ Zelená Ostrava, ZŠ Monty Ostrava, ZŠ Škarvady Ostrava, ZŠ Junácká Ostrava, G Hladnov, SOŠ Ostrava, ZŠ Bruzovice, ZŠ Velká Polom, ZŠ Pod Skalkou Rožnov, ZŠ 5.května Rožnov,ZŠ Záhumenní Rožnov, ZŠ Masarykova Bohumín, ZŠ Skřečoň Bohumín, ZŠ Mládí Orlová, ZŠ Vratimov I., ZŠ Vratimov II., ZŠ Řepiště, G Čajkovského Olomouc, SPŠ Frýdek-Místek  


Komentáře

komentáře Disqus