Valná hromada ČKS - 04.10.2015

V souladu se Stanovami ČKS svolává Výkonný výbor Českého korfbalového svazu valnou hromadu ČKS, která se uskuteční v neděli 4. října 2015 v 11:30 hod ve Znojmě, J.F. Curie 5 (Salonek Haly TJ Znojmo).

Návrh programu:

  1. Zahájení, schválení programu jednání  
  2. Schválení Jednacího řádu
  3. Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí
  4. Zpráva mandátové komise
  5. Zpráva předsedy ČKS
  6. Doplňující volba členů Revizní komise ČKS
  7. Novelizace Stanov ČKS
  8. Závěr

Daniel Valeš

předseda Českého korfbalového svazu


Komentáře

komentáře Disqus