Korfbal v nabídce kroužků při DDM Vratimov

První školní den se na hřišti Domu dětí a mládeže ve Vratimově představil korfbal, který bude mít v tomto školním roce svůj kroužek. Pod vedením managera Školního korfbalu Petra Kronese si mohli vyzkoušet korfbal všichni příchozí. Na korfbalové koše tak stříleli nejen děti, ale i jejich rodiče či prarodiče. Dle prvního zájmu se zdá, že korfbalový kroužek by mohl být velmi úspěšný, neboť střílení na korfbalové koše děti zcela pohltilo.

V plánu managera Petra Kronese je pak další pokračování na místních dvou základních školách, kde byly korfbalové ukázky realizovány již na konci loňského školního roku a rovněž zapojení dalších škol z blízkých obcí – v Horní Datyni a ve Václavovicích.


Komentáře

komentáře Disqus