Představení korfbalu na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci

Ve středu 17.června byl korfbal představen i na víceletém gymnáziu v Olomouci, odkud pochází i člen Výkonného výboru Českého korfbalového svazu Jiří Škarabela, který se ukázky zúčastnil a přítomné pedagogy zasvětil do korfbalového dění. V nádherné sportovní hale Gymnázia Čajkovského, která splňuje i rozměrové požadavky na Českou korfbalovou extraligu dokázali studenti sehrát velmi povedené korfbalové utkání a sami tak ukázat korfbal dalším přihlížejícím žákům, kterých se v hledišti sešlo kolem dvou set.

Gymnázium Čajkovského rovněž využilo nabídky Českého korfbalového svazu a potřebné korfbalové vybavení si bezplatně zapůjčilo a je možné, že korfbal se opět vrátí do hanácké metropole, kde by mu to, nejen vzhledem k pořadatelství vrcholných mezinárodních korfbalových akcí, velmi slušelo.


Komentáře

komentáře Disqus