Závěrečné turnaje projektu „Pohyb a strava – to je čistá hlava“

V posledním květnovém týdnu proběhly v Ostravě dva závěrečné dny pro školy zapojené v projektu nazvaném „Pohyb a strava – to je čistá hlava“. Na pořadu těchto závěrečných dní byl i korfbal, který byl jakousi stěžejní osou těchto dní. Zúčastněné školy sehrály mezi sebou korfbalové zápasy, kdy formou monokorfbalu, měly možnost poměřit své síly a dovednosti získané během absolvovaných ukázek.

Za dva závěrečné dny, kterých se aktivně zúčastnili žáci ze 17 škol, bylo sehráno celkem jedenáct korfbalových zápasů a mnohé školy projevily zájem se korfbalu věnovat i do budoucnosti. Turnajů se zúčastnil i manažer projektu Školního korfbalu Petr Krones, který na místě dohlížel na chod turnajů a konzultoval s pedagogy jejich budoucí možné zapojení do korfbalu.


Komentáře

komentáře Disqus