Dětský den ZŠ Chrustova v areálu dolu Landek

1. června, tedy na Den dětí uspořádala ZŠ Chrustova tradiční den plný aktivit. Letos poprvé si žáci mohli během tohoto dne zahrát i korfbal. Zástupci Českého korfbalového svazu pomohli učitelskému sboru tím, že dohlédli a odřídili korfbalové zápasy a korfbalové střelecké soutěže. Ukázalo se, že žáci této školy korfbal pravidelně hrají v hodinách tělesné výchovy a Ti nejlepší rovněž hrají zápasy se sousedními školami v městském obvodu Slezská Ostrava.


Komentáře

komentáře Disqus