Představení korfbalu na ZŠ Pěší v Ostravě

Během měsíce ledna došlo k představení korfbalu v hodinách tělesné výchovy na ZŠ Pěší v Ostravě. Korfbal je jediný smíšený kolektivní míčový sport na světě, který má již více než stoletou historii. Současně jej tedy hrají chlapci i děvčata a je ideální pro smíšenou výuku tělesné výchovy. Další předností je i absence násilí a rovnost všech hráčů na hřišti.

Český korfbalový svaz uspořádal celkem pět ukázkových hodin v různých ročnících po domluvě s ředitelem školy Mgr. Kamilem Krahulou, který rovněž ukázkové hodiny, společně s učiteli tělesné výchovy, se zájmem sledoval a aktivně se jich účastnil a vyzkoušel si i vystřelit na korfbalový koš. ZŠ Pěší v Ostravě Muglinově následně využila nabídky Českého korfbalového svazu a potřebné vybavení (2 korfbalové stojany s obroučkami a 2 korfbalové míče) si bezplatně zapůjčila na dobu šesti měsíců, po které se rozhodne, zda si jej odkoupí či vrátí zpět.

ZŠ Pěší je již třetí školou na Slezké Ostravě, která má zapůjčeno potřebné vybavení a připravuje se školní soutěž mezi již zmíněnou ZŠ Pěší, ZŠ Bohumínská a ZŠ Chrustova, ze které vyjde vítěz v boji o Slezskou Ostravu.


Komentáře

komentáře Disqus