Korfbal na Slezské Ostravě

V městském obvodu Slezská Ostrava byly, v průběhu měsíců prosince 2014 a ledna 2015, provedeny ukázky korfbalu v hodinách tělesné výchovy na třech základních školách.

Základní školy Bohumínská, Chrustova a Pěší využily nabídky Českého korfbalového svazu a bezplatně si zapůjčily na dobu šesti měsíců potřebné korfbalové vybavení. Rovněž využily možnosti realizace ukázkových hodin, a tak proběhlo na zmíněných základních školách celkem 15 ukázkových vyučovacích hodin korfbalu, a to v různých ročnících od čtvrté až po devátou třídu.

Uvedené základní školy se již připravují na vzájemné soupeření v rámci školní soutěže.  V plánu je rovněž velký turnaj, nad kterým by mohla převzít záštitu i starostka tohoto městského obvodu.

Velkou podporu má korfbal v této lokalitě i na on-line informačních portálech www.havirovskenoviny.eu či www.ostravskenoviny.eu, které pravidelně informují o korfbalových aktivitách na těchto školách.


Komentáře

komentáře Disqus