Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR

Antidopingový výbor ČR vydává Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR po připomínkovém řízení Světové antidopingové agentury.

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu je přijata a prováděna v souladu s odpovědností, která vyplývá pro Národní Antidopingové organizace ze Světového antidopingového Kodexu a je jedním z prostředků na podporu boje proti dopingu v České republice a je platná k 01.01.2015.

Světový antidopingový Kodex byl přijat jako součást Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu a je základním a univerzálním dokumentem, z něhož vychází světový antidopingový program.

Antidopingová pravidla stejně jako pravidla Soutěží, jsou sportovními pravidly zajišťujícími podmínky, jimiž se sport řídí. Účastníci tato pravidla akceptují jako podmínku své účasti ve sportu a jsou jimi vázáni.

http://korfbal.cz/attachment/748


Komentáře

komentáře Disqus