Představení korfbalu na ZŠ Chrustova v Ostravě

Ve středu 10.prosince došlo k představení korfbalu v hodině tělesné výchovy na ZŠ Chrustova v Ostravě. Korfbal je jediný smíšený kolektivní míčový sport na světě, který má již více než stoletou historii. Současně jej tedy hrají chlapci i děvčata a je ideální pro smíšenou výuku tělesné výchovy. Další předností je i absence násilí a rovnost všech hráčů na hřišti. Ukázkovou hodinu pro přítomné žáky i učitele vedl místopředseda Českého korfbalového svazu a bývalý reprezentant České republiky Lukáš Filip.

Český korfbalový svaz uspořádal tuto ukázku po domluvě s ředitelem školy Mgr. Radimem Motyčkou, který rovněž ukázkovou hodinu se zájmem sledoval a rovněž si společně s dětmi zkusil vystřelit na korfbalový koš a sklidil od svých žáků zasloužený potlesk. ZŠ Chrustova využila nabídky Českého korfbalového svazu a potřebné vybavení (2 korfbalové stojany s obroučkami a 2 korfbalové míče) si bezplatně zapůjčila na dobu šesti měsíců, po které se rozhodne, zda si jej odkoupí či vrátí zpět.

Po této ukázkové hodině se dokonce učitelé tělesné výchovy rozhodli uspořádat Vánoční korfbalový turnaj pro žáky školy a do budoucna se jistě můžeme těšit i na souboje např. se sousední ZŠ Bohumínskou, která si již též korfbalové zařízení pořídila.


Komentáře

komentáře Disqus