Korfbalová sezóna 2014-2015

Vážení přátele,

zítra začíná nová korfbalová sezóna 2014-2015. Jsme rád, že se nám opět podařilo obsadit všechny kategorie soutěží od seniorů až po minižáky a že celkový počet družstev neklesl oproti předchozí sezóně.

Zásadní změnou tohoto ročníku je úprava pravidel ve smyslu střídání hráčů, kterou zavádíme společně s Korfball League. Přesná specifika jsou stanovena v Dodatcích řádů, které naleznete na webu svazu http://korfbal.cz/attachment/429. Drobnou úpravou prošel i zápis z utkání, který opět je možno nalézt na webu http://korfbal.cz/attachment/428.

Asi největší novinkou je spuštění dalších funkcí webové aplikace, která by měla již pro tuto sezónu zajistit plně automatizovaný systém vedení a evidence soutěží, výsledků, statistik a administrativních postů, jako jsou soupisky, pozvánky a změn oddílové příslušnosti.

Naší snahou je, aby web byl nejen co v ohledu statistických dat, ale i v oblasti podrobnějších informací co nejaktuálnější. Spousta těchto činností se dá zařídit prostřednictvím aparátu svazu. Nicméně informace a články o průběhu všech soutěží jsou hlavně v gesci klubů. Proto Vás prosím, abyste přistupovali k informovanosti o svých zápasech a o své činnosti pokud možno co nejvíce odpovědně. Uvědomte si, že Vaše aktivita bude v přímé úměře podpory, a to nejen finanční, ze strany ČKS.

Do nového ročníku Vám všem přeji mnoho sportovních úspěchů, po kterých každý sportovec a trenér zcela jistě touží. Nezapomínejte, prosím, i na zásady fair-play a taky na, podle mého názoru, hlavní podstatu zejména mládežnického sportu a to tu, že pro každého sportovce, i pro toho méně zkušeného či šikovného, by měl být korfbalový zápas především zážitkem v pozitivním slova smyslu a ne předmětem zesměšnění ze strany soupeře či ignorace ze strany vlastního trenéra, z důvodu snahy o co n zlepší výsledek. Stejně tak dbejte prosím o to, a´t se výsledek utkání rozhoduje zásadně jen na hřišti a ne až zdlouhavými tahanicemi v přestupkových řízeních. V případě, že se pokusíme v co největší míře takovýto přístup naplnit, jsem přesvědčen, že herní úroveň a členská základna našich soutěží se do budoucna zvýší.

Ještě jednou všem přeji mnoho úspěchů a hlavně sportovních zážitků.

Daniel Valeš

předseda Českého korfbalového svazu


Komentáře

komentáře Disqus