Zprávy z valné hromady Českého korfbalového svazu

Usnesení č.1 ke Zprávě o činnosti svazu a Výkonného výboru ČKS od předchozí valné hromady ČKS:

Valná hromada Českého korfbalového svazu schvaluje Zprávu o stavu svazu a činnosti VV ČKS od poslední valné hromady.

 

Usnesení č.2 ke Zprávě o hospodaření ČKS za rok 2013

Valná hromada Českého korfbalového svazu schvaluje výsledky hospodaření ČKS v roce 2013 a bere na vědomí výsledky hospodaření ČKS od 01.01.2014 do 20.05.2014.

 

Usnesení č.3 k Rozpočtu ČKS za rok 2014

Valná hromada Českého korfbalového svazu schvaluje rozpočet ČKS na rok 2014, přičemž z předloženého návrhu

  • ponižuje rozpočet oblasti VV a sekretariátu o 120.000,- Kč z kapitoly 521/01 mzdy

  • ponižuje rozpočet oblasti Reprezentace o částku 80.000,- Kč

  • ponižuje rozpočet oblasti TMK o částku 100.000,- Kč

Valná hromada Českého korfbalového svazu ukládá

  • hlavnímu vedoucímu reprezentací ČR, Lukáši Filipovi, předložit do 02.06.2014 ponížený rozpočet oblasti Reprezenatce společně s konkretizovaným plánem Reprezentace

  • předsedkyni TMK, Stanislavě Sovové, předložit do 02.06.2014 ponížený rozpočet oblasti TMK společně s konkretizovaným plánem TMK.

 

Usnesení č.4 k financování ČKS

Valná hromada Českého korfbalového svazu ukládá předsedovi ČKS, Danielovi Valešovi, zajistit zvýšení příjmové stránky rozpočtu za účelem financování rozvojové oblasti členské základny ČKS a metodického vzdělávání členů ČKS.

 

Usnesení č.5 k oblasti soutěží ČKS

Valná hromada Českého korfbalového svazu ukládá předsedovi STK, Jiřímu Šuhajovi, zveřejnit k připomínkovacímu řízení

  • do 02.06.2014 návrh systémů soutěží ročníku 2014-2015 ve všech kategoriích

  • do 13.06.2014 návrh termínové listiny všech soutěží, ročník 2014-2015,

 

Daniel Valeš, v.r.

předseda Českého korfbalového svazu

 

Soubor usnesení valné hromady Českého korfbalového svazu (pdf)

 


Komentáře

komentáře Disqus