Usnesení č. 5

Vážení korfbaloví přátelé,
v sobotu 14. září 2013 proběhla schůze Výkonného výboru ČKS. Usnesení č. 5 naleznete níže.

 

Výkonný výbor Českého korfbalového svazu vydává následující usnesení:

5/1.

VV ČKS jmenuje Iva Kracíka hlavním trenérem korfbalové reprezentace České republiky, věkové kategorie U21 a U23 s mandátem na dobu do MS 2016 včetně.

5/2.

VV ČKS bere na vědomí složení realizačních týmů reprezentace U16, U19 a U21.

5/3.

VV ČKS bere na vědomí plán přípravy realizačních týmů reprezentace U16, U19 a U21.

5/4.

VV ČKS jmenuje předsedou Komise rozhodčích Ondřeje Fridricha a určuje za členy Komise rozhodčích Tomáše Vodu, Lukáše Pazourka a Lukáše Filipa.

5/5.

VV ČKS schvaluje novelu Soutěžního řádu ČKS a Přestupního řádu ČKS.

5/6.

VV ČKS schvaluje Odvolací řád ČKS.

5/7.

VV ČKS revokuje usnesení VV ČKS č. 4/9 následovně: VV ČKS ukládá hlavnímu pořadateli utkání soutěže ČKE  v soutěžním ročníku 2013-2014 zajistit videozáznam utkání. Možnost zajištění videozáznamu pro soutěž ČDKE je v gesci hlavního pořadatele.

5/8.

VV ČKS bere na vědomí  podpis smlouvy se společností NIKE SPECIALIST, REDMAN s.r.o., zajišťující dodávání sportovního vybavení značky NIKE.

5/9.

VV ČKS bere na vědomí  podpis smlouvy s dodavatelem Mgr. Janem Mynaříkem, o vytvoření webového portálu a poskytnutí licence k užívání informačního systému.

 

                 Daniel Valeš, v.r.

                 předseda Českého korfbalového svazu


Komentáře

komentáře Disqus