Schůzka reprezentačních trenérů na začátku nového čtyřletého cyklu

V neděli se v Praze na Strahově konala schůzka trenérů reprezentačních týmů, které se zúčastnili všichni trenéři, jmenovaní do funkcí Výkonným výborem ČKS.

Reprezentaci do 16 let povede do roku 2016 Hennie Baas, David Konečný byl jmenován trenérem reprezentace do 19 let, rovněž do roku 2016. Reprezentaci do 21 let a seniorskou reprezentaci povedou společně Ivo Kracík a Radek Honzíček, přičemž prvně jmenovaný bude hlavním trenérem pro U21 a asistentem u reprezentace seniorské a Radek Honzíček bude hlavním trenérem reprezentace seniorské a asistentem u juniorů. Délka mandátů je stanovena vždy do Mistrovství světa, s možnou následnou opcí do Světových her 2017.

Na začátek schůzky promluvil předseda ČKS Daniel Valeš, shrnul  výsledky za právě ukončený čtyřletý cyklus a nastínil představu a cíle  do cyklu následujícího, který bude vrcholit na World Games 2017, které se budou konat nedaleko českých hranic v polském městě Wroclaw. Předseda ČKS rovněž nastínil finanční situaci svazu v letošním roce po nákladné přípravě a účasti na World Games v Kolumbii a plán na rok 2014, kdy nás čekají World Cup U16 a U19 (obojí v Nizozemsku), Mistrovství Evropy do 21 let v Turecku a Mistrovství Evropy v Portugalsku.

Hlavní náplní této společné schůzky byla debata o složení realizačních týmů reprezentací a základní příprava plánu reprezentačních akcí na nadcházející sezónu. O závěrech budete informováni v nejbližších dnech. Zároveň proběhla i diskuse o směřování světového korfbalu a o vývoji hry, kdy se ukazuje jako nezbytná výborná fyzická připravenost hráčů a všichni trenéři se shodli, že budou apelovat na individuální fyzickou přípravu našich špičkových hráčů jako nutném a nezbytném doplňku korfbalových tréninků.

 

Autor: Lukáš Filip


Komentáře

komentáře Disqus