Rozhodčí se školili před sezónou

První zářijový víkend letošního roku byl vyhrazen kromě tradičního Elbe Cupu také semináři pro rozhodčí, kteří se sešli v Náchodě. Vzhledem ke změnám pravidel bylo jasné, že je třeba důkladná příprava nejen po teoretické, ale i po praktické stránce. Kromě stávajících rozhodčích byl seminář otevřen i novým zájemcům o pískání.

 

Páteční program se nesl v duchu teoretické přípravy. Probíral se status rozhodčího z pohledu řádů a pravidel, jeho psychologická, fyzická i praktická příprava na utkání. Diskutovala se nařízení a pokyny pro rozhodčí v pravidlech a soutěžním řádu. Hlavním bodem zájmu ale byla aplikace a důsledky změn pravidel pro sezónu 2013/2014, zejména pak správný výklad pravidla o střídání. Diskuze nad různými možnostmi a situacemi se pak natáhla až do pozdních nočních hodin.

Sobota se už nesla v duchu čistě praktickém – v simulovaných herních blocích si jednotliví účastníci vyzkoušeli posuzování různých herních situací nejdříve samostatně, následně ve dvojici s asistentem. To vše pod bedlivým dozorem hodnotitelů z KR, kteří následně poskytovali rozhodčímu zpětnou vazbu a všichni rozhodčí společně diskutovali o důležitých momentech ve hře.

 

Celý seminář byl bohužel poznamenán nízkou účastí rozhodčích. Kromě 6 rozhodčích z domácího náchodského klubu už cestu na východ Čech vážilo jen 6 rozhodčích z jiných klubů. Je to velká škoda hlavně kvůli samotné přípravě na změny v pravidlech a řádech. Překvapující byla pak zejména absence většiny extraligových rozhodčích. Nezbývá než apelovat na kluby a rozhodčí samotné, protože splněná vzdělávací povinnost je jednou z podmínek udělování rozhodcovských licencí na sezónu v rámci kreditového systému.

Přesto si myslím, že pro všechny účastníky byl i v omezeném počtu byl seminář velmi plodný a přínosný.

Semináře se zúčastnili:

Zuzana Maňáková – České Budějovice

Denisa Kolářová – Náchod

Pavlína Jirmanová – Náchod

Denisa Hurdálková – Náchod

Jiří Šuhaj – Kutná Hora

Peter Bušík – Prievidza / Brno

Michal Hornych – Náchod

Jan Šimek – Náchod

Lukáš Filip - Kolín

Ondřej Fridrich - Brno

 

Velmi potěšující bylo vidět po mnoha letech staronovou tvář – Nikolu Křístka, kterého tímto vítáme zpět mezi rozhodčí. A ani tentokrát nechyběl na semináři nováček – licenci rozhodčího získala i Gabriela Hurdálková.

V rámci semináře pak proběhla ještě příprava Komise rozhodčích na nadcházející sezónu. Termínová a nominační listina pro rozhodčí bude zveřejněna v nejbližších dnech, během podzimu a zimy pak budou připraveny další 2 semináře – jeden pro stávající zkušenější rozhodčí, druhý výhradně pro nové rozhodčí a méně zkušené začátečníky.

 

Na závěr bych ještě chtěl jménem KR poděkovat Jarce Pavlovičové, která opět dokázala v Náchodě připravit pro pořádání semináře vynikající podmínky.


Komentáře

komentáře Disqus