Změny v zajištění pořadatelské služby

Usnesení VV ČKS č. 4/17 VV ČKS stanovuje zabezpečení pořadatelské služby pořádajícího oddílu následovně:

a) v utkání seniorských a dorosteneckých soutěží zajistí hlavní pořadatel obsazení u stolku časomíry a zápisu minimálně 3 osoby, z nichž alespoň 2 jsou starší 18 let a 1 osoba je starší 16 let

b) u ostatních soutěží zajistí hlavní pořadatel obsazení u stolku časomíry a zápisu minimálně 2 osoby, z nichž alespoň 1 je starší 18 let a 1 osoba je starší 16 let.

Není nic horšího, než když v tělocvičně sedí někdo na lavičce, na koleně má zápis, registračky poházené kolem sebe, ukazatel skóre chybí úplně… Tohle je amatérismus, a když to budeme tolerovat, tak naprostými amatéry zůstaneme a nikdy o nás nebudou mluvit jako o sportu.

Cílem je zajistit hladký průběh utkání a to, aby se každý mohl soustředit na svou roli (trenér, rozhodčí, hráč). Zodpovědná a “profesionální” obsluha zápisu je jednou z částí celku. V minulosti nebyla tato část korfbalu nijak zdůrazňována, což se na kvalitě pořadatelství a vnímání této služby podepsalo. I v uplynulé sezóně nebylo výjimkou, když v žákovských soutěžích neexistoval stolek zapisovatele, o ukazateli skóre nemluvě. Občas psal zápis dokonce i trenér, který odbíhal od lavičky, v lepším případě “jen” některý z hráčů, čekající na vystřídání. Tohle potom děti přebírají jako platný model fungování korfbalu a nedivme se, že máme problém někoho k zápisu posadit, že starší hráči mají nechuť pomoct dalším družstvům svých klubů. Není bohužel výjimkou ani v ČDKE, že trenér domácích se stará o všechno, přípravou hřiště počínaje a vyplácením rozhodčích konče. Může se v takovém prostředí kvalitně věnovat hráčům? Diváci to samozřejmě vidí taky a u mládežnických kategorií jsou diváky hlavně rodiče hráčů. Jaký asi mají potom názor na korfbal, když jejich druhé dítě hraje třeba basket nebo volejbal a můžou porovnávat? Jestliže jako VV ČKS dáme jasné podmínky, třeba to pomůže odpovědným funkcionářům klubů uvědomit si důležitost delegovaní a rozdělování činností na více lidí. Až příliš mnoho klubů zaniklo kvůli vyhoření jediné osoby, která se v klubu starala o všechno.

V předchozích sezónách bylo nutno zajistit personální obsazení časomíry a zápisu (tedy 2 osoby), u extraligy seniorů a dorostu navíc shotclock. Hlavní pořadatel musel být starší 18-ti let. Usnesením č. 4/17 neodchází k nepřiměřenému personálnímu nárůstu organizační služby; pouze v 1.ČKL se zvyšuje počet osob ze stávajícího počtu 2 na 3. V tomto případě je důvodem zavedení vedlejší časomíry, shotclocku.

Personální obsazení ostatních soutěží zůstává, co se týče četnosti, beze změny. Hlavní úpravou tedy je stanovení minimálního věku pořadatelské služby. Ke stanovení věkového limitu VV přistoupil na základě návrhu Metodického týmu, se kterým se členové VV plně ztotožňují. Hlavním cílem prováděné změny je zajistit zodpovědné organizování utkání a přiblížit tak korfbal samozřejmým standardům ostatních sportům. Zajištění zodpovědné organizační služby, doufejme, pomůže předejít možným nedorozuměním, chybám a následným potížím, které v minulosti v utkáních vznikaly.

Nehledejme důvody, proč to neumíme, sdílejme způsoby, jak se to dá udělat.


Komentáře

komentáře Disqus